Věřím, že fantazie je silnější než vědění, že mýty mají větší moc než historie, že sny jsou mocnější než skutečnost, že smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt. (R. Fulghum)
Omlouvám se, že přidávám kapitolku až dnes, ale včera jsem se nedostala k internetu. Kapitolka zatím není opravená, ale jakmile mi přijde tak to tady změnim. Ať se líbí. Od příště zase trochu zvolníme.

            Po té co Tara zmizela, se členové řádu porozhlédli kolem sebe. Kousek od nich byla jeskyně. Moddy ji rychle prolétl kouzelným okem. Nebyla příliš velká, ale jako vězení mohla stačit. Sdělil svůj poznatek ostatním a ti se starým bystrozorem souhlasili. Začali vymýšlet uvěznění.

 „Jaký je Harry student?“ zeptala se Alexe zvědavě Lily a James, který doteď pozorně poslouchal bystrozorovi nápady, se k nim přidal.

 „No, kdyby se hned v prváku nechytnul Samuela, nejspíš by to byl ten nejlepší student, jaký může být. Takhle má sice dobré známky, ale stejně tak má na seznamu i spoustu trestů,“ odpověděl rusovlásce démon.

 „Takže on a Samuel…?“ zeptala se opatrně Lily.

 „Jsou kamarádi od začátku. Oba si nejdřív mysleli, že ten druhý bude přesným opakem, než se ukázalo, že je. Pak zjistili, že toho mají víc společného, než se na první pohled zdá. Skamarádili se a brzy se mezi nimi vytvořilo bratrské pouto. Drží spolu. Když jim bylo oznámeno, kdo jsou, podrželi se a pomohli se. Ani holky spolu takhle ze začátku nedrželi,“ odpověděl Alex na její nedokončenou otázku.

 „Je čas.“ Sírius je vyrušil z jejich debaty a všichni zamířili do jeskyně.

            Ze stěn teď visely dlouhé stříbrné řetězy s pouty. Pastorek mu připevnil ruce a nohy. I když pouta byla pevná, ujistil se muž, že chlapce neškrtí. Pak před ním vtyčili první hradbu několika kouzel. Pak přišlo na řadu několik pastí od dvojčat a nakonec Brumbál jeskyni uzavřel.

 „Máme několik posledních minut probrat strategii,“ vyžádal si pozornost ostatních ředitel Bradavické školy.

            V rychlosti debatovali a probírali poslední nápady. Lesem se roznesl signál. Byl čas začít.

 

***

            Harry a ostatní pomalu vyrazili. Každý se vydal na jinou stranu, přesto spolu komunikovali v myšlenkách a rozestupy mezi nimi nebyly větší než pět metrů. Šli opatrně, potichu. Amanda tišila jejich kroky co nejvíce a zároveň zjišťovala polohu řádu. Pochybovali, že někdo z kouzelníků ví, jak se co nejtišeji pohybovat po lese. Byli téměř v polovině celého „hřiště“, ale nikdo nikde.

 „Tohle je zvláštní,“ poslal ostatním Samuel ostatním a znepokojeně se rozhlížel kolem.

 „Am?“ zeptal se Harry a sám vyslal na průzkum vlnu energie.

 „Nic. Absolutně nic neslyším.“

 „Harry?“ optala se Nora, když Harry už deset minut mlčel.

 „Našel jsem je,“ odpověděl trochu zamyšleně.

 „Kde?“ ptal se Samuel a připravil se na boj.

 „Tři metry nalevo od tebe, přede mnou  a napravo od holek,“ popsal jim polohu tří skupinek, na které narazil.

 „Kolik kde?“ ptala se Amanda.

 „Nevím. Vytvořili kolem sebe štít,“ odpověděl Harry a připravil se.

 „Takže co?“ ptal se Tara, které se to pomalu přestávalo líbit.

 „Dávejte pozor,“ upozornil je Harry.

            V další chvíli se na místech, které Harry označil, zablesklo a štíty padly. Harry se trochu zapotácel, ale ihned do sebe začal stahovat energii z okolí.

            Řád vyjeveně hleděl před sebe. Nikdo z nich netušil, jak se jim povedlo zrušit jejich štíty.

            Fred, Georg, Tina a Pastorek byli první skupina, kteří se rozhodli jednat. Stáli kousek od Samuela a tak na něj zaútočili. Pastorek na něj vyslal několik poutacích kleteb, ale všem se chlapec vyhnul nebo je pohltil jeho štít. Tina mezitím nasadila těžší kalibr a přidala se k bystrozorovi. Fred a Georg také nemeškali. Vytáhli z kapsy několik kuliček a hodili je na zem. Kolem nich se rozprostřela černá mlha. Tu však najednou rozfoukal vítr.

 „Díky Am.“   

            Amanda a Tara se ocitly naproti Lily, Petera, Charlieho a Snapea. Tara proti nim vyslala menší vír, ale Peter pohotově zasáhnul a vír zničil. Pak, než se kdokoli stačil nadát, vyslal své vlastní kouzlo. Stříbrná smyčka se obtočila kolem Amandiných nohou. Nejen, že jí nohy podtrhla, ale i ji zavěsila ve vzduchu vzhůru nohama.

 „Am?“ ptala se starostlivě Tara a vyslala na čtveřici několik šípů stvořených z ledu.

 „Zabav je. Zbavím se toho sama,“ odpověděla a kolem jejích nohou se začal stáčet vzduch.

            Za několik okamžiků byla Amanda opět na nohou a silným úderem se zbavila Petera. Ten nečekal, že se dívka pout tak rychle zbaví a absolutně nepřipraven se nedokázal znovu ubránit. Narazil do stromu a svezl se po něm dolů. Pokusil se zvednul, ale nohy se mu podlomily a do obličeje ho udeřil další proud vzduchu vytáhl svůj kámen a přemístil se pryč.

            Harry a Nora stanuli tváří v tvář Brumbálovi, Bernsontovi, Moddymu a Jamesovi. James  a Brumbál zpočátku váhali použít něco silnějšího proti křehké dívce či Harrymu, ale brzy pochopili, že tudy cesta nevede. Harry se nebál využít blesků a Nora samotné přírody. Bertson vyslal fialková paprsek matoucího kouzla proti dívce a v zápětí ho pohltila země. Začal se dusit. Vytáhl svůj kámen a zmizel. Kouzlo do Nory narazilo. Trochu se jí zamotala hlava a trefilo jí další z Brumbálových kouzel, ale jinak byla v pořádku.

            Harry se bránil Moddymu i Jamesovi. Nebál se použít svou sílu a ani Moddy nevypadal, že by se zdráhal. Jen jeho otec… A tak mu věnoval několik opradu bolestivých zásahů. Moddy používal jen několik kleteb – poutací, řezací a hodně bolestivé. Většině se Harry dokázal vyhnout, ale někdy se stalo, že se přeci jen pohnul o něco pomaleji. Měl zlomený malíček pravé ruky a nepříjemně ho bodalo poblíž srdce. Věděl, že je to jen účinek nějakého kouzla a tak se tím příliš nezabýval. Další série kouzel. Harry kolem sebe a Nory vytvořil štít. Oba rychle načerpali co nejvíce energie a pokračovali.

            Profesorka McGonagalová se v podobě kočky plížila lesem. Viděla všechny tři bojující skupinky, ale nikdo neviděl jí. Tiše našlapovala, ale pohybovala se rychle. Najednou uviděla skrz stromy záblesk body a postavu. Znovu se rozeběhla. Kolem ní se utvořila šedivá koule. Nemohla se nadechnout. Proměnila se v člověka a postavila se. Kořeny stromů jí potrhly nohy a začali ji táhnout zpět do lesa. Vytáhla hůlku a svých pout se zbavila. Na tváři měla několik šrámů. Onen mrak se vrátil. Začala lapat po vzduchu. Po minutě, kdy marně odháněla mrak, se vzdala.

            Kolem Tiny a Pastorka se utvořil kruh ohně jako předešlý den okolo Charlieho. Použili několik kouzel, které jim mladý krotitel draků ukázal, ale nakonec jim nezbylo nic jiného, než se vzdát.

 

***

            Od doby co zaslechly onen zvuk uběhla snad hodina. A pak se objevil Peter. Po tváři mu stékala krev a nehýbal se. O několik minut později dorazil Bertsont. Měl několik šrámů, ale jinak byl v pořádku. Další byla McGonagalová na pokraji sil, lapajíc po dechu. O další půl hodinu později dorazili v celkem relativním pořádku Pastorek s Tinou.

 „Jsme v pořádku, Poppy.“ Brzdili oba ošetřovatelku, která se k nim řítila. Ta i přes jejich ujištění, provedla diagnostické kouzlo a pak se vrátila k McGonagalo a Peterovi.

 

***

            Tara se šikovně vyhnula kanárkově žlutému paprsku, ale krvavě červený do ní napálil plnou silou. Chvíli se nic nedělo, ale pak se chytila za krk. V obličeji začala modrat. Lapala po dechu. Kouzlo jí škrtilo.

 „Zmiz,“ řekla s obavou Amanda a dívala se jak dívka mizí.

                Tara by byla za chvíli v pořádku. Kouzlo by jí chvíli dusilo a pak uvedlo na několik vteřin do bezvědomí. Ale předem se dohodli, že nebudou zbytečně riskovat.

            Amanda zabodla pohled do Snapea od kterého kouzlo pocházelo a utvořila kolem sebe neprůhledný štít. Neviditelná pěst pak chytila profesora lektvarů a krotitele draků. Charlie se přemístil po pěti minutách. Snape dopadl na zem, když do dívky narazily Lilyiny mdloby. Zapotácela se, ale ustála to. V další chvíli se jich Amanda zbavila obou. Jakmile se ujistila, že jsou její protivníci pryč. Ztěžka se posadila a začala si doplňovat energii.

            Brumbál byl mocný, ale starý. Šikovně se vyhýbal dívčiným pokusům, ale někdy byl o zlomek vteřiny pomalejší a byl udeřen kořenem stromu či kamenem. Moddyho právě ve chvíli, kdy se napřahovat k dalšímu kouzlu zasáhl blesk a připomněl mu tak včerejšek. Byl však silnější. Nijak vážně mu neublížil, ale zůstal ležet na zemi. James se podívala na svého syna, ale ten čekal. Rychle došel k Moddymu a aktivoval jeho kámen. Pak vyslal na Harryho kletbu z nižší černé magie. Místo krvácejících ran se mu však na těle vytvořila vyrážka. James následoval Moddyho.

 „Noro, Amando, Same, Taro?“ zjišťoval stav ostatních, když se ocitl sám. Při boji se od Nory vzdálil.

 „Tara to vzdala. Ten netopýr jí kouzlem začal škrtit. Se zbytkem jsem si poradila, jdu na to,“ ozvala se jako první Amanda.

 „Zbývá mu už jenom Brumbál. Je vážně silný.“

 „Mám tu jednoho z těch dvojčat. Ten druhý zmizel.“

 „Fajn. Noro, jestli nepotřebuješ pomoct, jdu směrem k Terese. Myslím, že ten Samuelův uprchlík míří tam. Dávej si pozor Amando. Samuel se k tobě přidá, až si dohraje,“ řekl Harry a vydal se zpět. Trochu kulhal, svědilo ho celé tělo a šíleně ho bolely zuby.  

            Fred se opravdu vydal na záchranu Teresy. V okamžiku, kdy se Samuel zbavoval Pastorka s Tinou se vypařil. Uviděl Teresu skrz stromy. Najednou ho něco strefilo do zad. Spadnul. Když se zvednul, stál kousek od něj Harry. Počkal, až si zrzek připraví hůlku a začal si hrát.

            Amanda běžela co nejrychleji. Nakonec dorazila k jeskyni. Stále stála dost, daleko, ale i tak viděla, že budou potřebovat Noru. Udělala krok vpřed a ozvala se siréna. Sírius se Remusem, kteří střežili jeskyni, vyskočili na nohy. A vydali se k ní.

 „Same, vezmi to za Noru. Bude jí tu potřeba. A Harryho nejspíš taky,“ poslala jsem a začala se bránit.

            Brumbál to po dalších deseti minutách vzdal. Ještě by mohl bojovat, ale viděl, jak je dívka silná a na rozdíl od ní, si nemohl dočerpávat energii. Nora v rychlosti kontaktovala Harryho, aby se ho zeptala, jak to vypadá a vydala se na pomoct Amandě. Ta si zatím vedla dobře. Měla několik nových ran a nepochybovala o tom, že dnešní noc bude veselá. Tolik kouzel, které jí trefila a jejichž změněné účinky se dostaví později. Harry se zbavil Freda přidal se k Samuelovi, kterého již druhý Weasley přestal také bavit.

            Než se dostali k ostatním, otevřela Nora jeskyni a objevila několik pastí. Než s nimi však stačila něco udělat, musela se ubránit útoku vlkodlaka.Amanda se namáhavě zvedla ze země, kam se odporoučela po Blackově zásahu, ale po kmotrovi jejího kamaráda nebylo nikde ani památky. Harry a Samuel dorazili. Remuse se ještě chvíli bránil a pak se se zlomenou nohou přemístil pryč.

           

***

            Sírius na chvilku vyřadil ze hry blondýnku. Remus zaměstnával druhou dívku. Pochyboval, že tu ještě někdo. Ta děcka byla opravdu silná. Ale nehodlal prohrát. Rychle se proměnil psa a uháněl na druhý konec lesa. Dorazil až k jezeru. Všem ostatním pastím se vyhnul. Sjel dívčino vězení pohledem a povzdech si – tohle bude těžké.

 

***

 „Jsou tam pasti a kouzla,“ hlásila Nora, jakmile chlapci dorazili.

 „Tvůj kmotr utekl,“ oznámila Amanda.

 „No, tak teď je to asi hra o čas,“ zamumlal Harry a začal spolu s Norou a Amandou ničit jednotlivé pasti. Do bariéry kouzel se musel pustit sám.

 

***

            Sírius na sebe použil vznášející kouzlo a pomalu začal levitovat nad plameny. V jedné chvíli trochu zakolísal a ucítil pach spálené látky. Rychle cíp hořící košile uhasil a pokračoval. Po čele se mu řinul pot. Jakmile se dotknul nohama ostrůvku, plameny zmizely a voda zamrzla.

 „Tak, teď ještě todle,“ zamumlal si pro sebe Sírius a pustil se do kamenného křesla.

 

***

 „Jsi v pořádku?“ vykřikla Amanda, jakmile uviděla Alexe.

 „Trochu mě bolí ruce, ale jsem na tom asi lépe, než vy,“ odpověděl a sledoval, jak mu Alex pomocí plamene sundává pouta.

 „Kde je Tara?“ zeptal se, když mu došlo, že Samuelova přítelkyně chybí.

 „Musela to vzdát,“ odpověděla Amanda.

 „Je to vážné?“

 „Ne, ale slíbili jsem si, že nebudeme riskovat. Vážně jsem měla v jednu chvíli strach, že se udusí,“ odpověděla blondýnka a políbila svého přítele.

 „Jsem sice rád, že se tak milujete, ale já bych to rád co nejrychleji ukončil,“ vpadl jim do toho Samuel.

            Samuel, Amanda a Alex se vydali k na základnu odzvonit konec. Harry a Nora se vydali za Teresou.

 

***

 „To snad není pravda,“ mumlal si pro sebe Sírius, když zjistil, že kamenná pouta nepůjdou odstranit tak lehce, jak si myslel.

 „Bavíš se?“ ozvalo se za ním.

            Prudce se otočil – Harry a Nora. Ti dva se opírali o jeden mohutný strom a načerpávali energii. Oba vypadali strašně. Namířil proti nim hůlku.

 „Klidně pokračuj,“ zamumlal se zazívnutím Harry a posadil se.

            Nora ho napodobila. Po pěti minutách nevěřícného zíraní na kmotřence se Sírius vrátil zpátky. Ten démon je už asi na svobodě. Za dvacet minut uslyšeli zvon. Sírius na Nořino vyzvání ustoupil a sledoval, jak se dívka zbavila pout. Pak je Harry přenesl na základnu. Jakmile se nohama dotkl kamenné podlahy nádvoří, tělem mu projela mráz a on se propadl do temnoty.    

27.09.2010 10:20:06
aknelinka
Jen pro kouzlo vzpomínek nám stačí žít.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one